Terminologie

STANDEN Koreaans Nederlands
Jaseh Stand
Choon Bi Jaseh Beginstand
Chun Gul Jaseh Voorwaartse lange stand
Hu Gul Jaseh Korte stand
Ki Ma Jaseh Paardrij stand (tenen wijzen voren)
Sa Ko Rip Jaseh Zijwaartse stand (tenen wijzen schuin naar buiten)
Han Bal Seo Kee Jaseh Kraanvogel stand

HAND TECHNIEK Koreaans Nederland
Soo Gi Hand techniek
Kong Kyuck Aanval
Chi Kee Slag
Mahk Kee Blokking/wering
Kwon Vuiststoot
Chung Kwon Rechte stoot
Kap Kwon Knokkelslag
Soo Do Meshand
Kwan Soo Speerhand
Yuk Soo Do Binnenkant (omgekeerde) meshand
Kwon Do Hamerslag
Jang Kwan Handpalm
Pal Koop Elleboog
Son Mok Deung Bovenkant pols

VOET TECHNIEK Koreaans Nederlands
Jok Gi Voet techniek
Chagi Trap
Ahp Chagi Voorwaartse trap
Ahp Mi Reo ChaGi Voorwaartse duw trap
Ahneso Pahkuro chagi Zwaaitrap van binnen naar buiten
Pahkeso Ahnuro chagi Zwaaitrap van buiten naar binnen
Tollyo Chagi Cirkel trap met de bal van de voet
Bahl Deung Chagi Cirkel trap met de wreef van de voet
Yup Chagi Zijwaartse trap
Yup Huri Gi Chagi Zijwaartse hieltrap
Dwi Chagi Achterwaartse trap
Dwi Tollyo Chagi Achterwaartse hieltrap
Moo Roop Chagi Kniestoot
Bal Ba Dak Euro Mahk Kee Blok met zool van de voet
Peet Chagi Diagonaal trap van binnen naar buiten met de bal van de voet
Ne Ryeo Chagi Trap van boven naar beneden
Ap Podo Ollyeo Gi Voorwaartse opzwaaiende trap met gestrekt been
Yup Podo Ollyeo Gi Zijwaartse opzwaaiende trap met gestrekt been
I Dan Cha Gi Opgesprongen trap op de plaats
Dwi O Cha Gi Gesprongen vliegende trap

TECHNIEK RICHTING Koreaans Nederlands
Chun Jin Voorwaarts
Hu Jin Achterwaarts
Wheng Jin Zijwaarts
Ha Dan Laag
Choong Dan Midden
Sang Dan Hoog
Ssang Soo Dubbele handen
O Rin Jok Rechterzijde
Wen Jok Linkerzijde
Ahneso Pahkuro Van binnen naar buiten
Pahkeso Ahnuro Van buiten naar binnen
Ee Dan Opgesprongen

TIJDENS DE LES Koreaans Nederland
Cha Ryut Attentie/in de houding
Kwan Gi School vlag
Guk Ki Koreaanse vlag
Kwan Gi Bae Rye Groet naar de school vlag
Kyung Yet Groeten/buigen
Ba Ro Terug naar beginhouding
Kwan Jang Nim Ke Kyung Yet Groeten naar de grootmeester
Sabum Nim Ke Kyung Yet Groeten naar de meester
Kyosa Nim Ke Kyung Yet Groeten naar de leraar
Sahngo Kan e Kyung Yet Groeten naar elkaar
Jul Seo Opstellen
Chak Suk Op de grond gaan zitten (voor meditatie)
Muk Nyum Meditatie
Kahm Sa Ham Ni Da Dank u wel
Chun Mhan Eh Yo Graag gedaan
Tobok Uniform/pak
Tti Band
Dojang Trainingsruimte
Kwan School
Chun Bi Klaar staan/beginhouding
Shi Jak Start
Shio Rust/relax
Dwi Ro Tora 180˚graden draaien
Ki Hap Schreeuw
Shi Sun Focus
Ho Sin Sul Zelfverdediging
Dae Ryun Sparring
Jayu Dae Ryun Vrij sparren
Kyock Pa Breektest
Gyo Dae Wisselen
Dashi Nog één keer

TITELS Koreaans Nederlands
Tang Soo Do Naam van de door ons beoefende krijgkunst
Moo Duk Kwan Naam van de internationale Organisatie, Instituut der krijgskunde
Kwan Jang Nim Grootmeester
Sabum Nim Meester
Kyosa Nim Leraar
San Beh Nim Senior
Hu Beh Junior
Kodanja Hoog gegradueerden (4e dan +)
You Dan Ja Dangraad leden
You Gup Ja Gupgraad leden
Kwan Won School official
Cho Bo Ja Beginner
Shim Sa Jurylid
Shim Sa Kwan Examencommissie
Nim Een term, die respect uitdrukt zoals b.v. meneer of edelachtbare
Cho Dan Eerste Dan
I Dan Tweede Dan
Sam Dan Derde Dan
Sa Dan Vierde Dan
O Dan Vijfde Dan
Yuk Dan Zesde Dan
Chil Dan Zevende Dan

GUP HYUNGS Koreaans Nederlands
Ki Cho Basis
Hyung Loopvorm
Kicho Hyung Ill Bu Basis loopvorm 1
Kicho Hyung Ee Bu Basis loopvorm 2
Kicho Hyung Sam Bu Basis loopvorm 3
Pyung Ahn Hyung Vredig en vertrouwen loopvorm
Pyung Ahn Cho Dan 1e vredig en vertrouwen
Pyung Ahn Ee Dan 2e vredig en vertrouwe
Pyung Ahn Sam Dan 3e vredig en vertrouwen
Pyung Ahn Sa Dan 4e vredig en vertrouwen
Pyung Ahn Oh Dan 5e vredig en vertrouwen
Bassai Hyung Verover de vesting loopvorm
Bassai Sho Verover de vesting korte vorm
Bassai Dai Verover de vesting lange vorm

DAN HYUNGS Koreaans Nederlands
Naihanchi Hyung IJzeren paardrijstand loopvorm
Naihanchi Cho Dan 1e IJzeren paardrijstand
Naihanchi Ee Dan 2e IJzeren paardrijstand
Naihanchi Sam Dan 3e IJzeren paardrijstand
Jindo Vooruit en terugtrekken
Sip Soo Tien handen
Lo Hai Aanschouw de kraanvogel
Kong Sang Koon Kijk naar het universum
Wang Shu Excellente Armen
Sei Shan Bidsprinkhaan
Ji on Tempel klanken
O Sip Sa Bo 54 stappen

WAPENS Koreaans Nederlands
Tanto Mes
Jangbong Lange stok
Danbong Korte stok
Gum Zwaard
Mok Gum Houten zwaard
Jin Gum Scherp zwaard
Ka Gum Metaal oefenzwaard

WAPEN HYUNGS Koreaans Nederlands
Joong Bong Hyung Il Bu 1e Loopvorm Korte Stok
Joong Bong Hyung Ee Bu 2e Loopvorm Korte Stok
Joong Bong Hyung Sam Bu 3e Loopvorm Korte Stok
Jang Bong Hyung Il Bu 1e Loopvorm Lange Stok
Jang Bong Hyung Ee Bu 2e Loopvorm Lange Stok
Jang Bong Hyung Sam Bu 3e Loopvorm Lange Stok
Dan Gum Hyung Il Bu 1e Loopvorm Mes
Dan Gum Hyung Ee Bu 2e Loopvorm Mes
Dan Gum Hyung Sam Bu 3e Loopvorm Mes
Jang Gum Hyung 1e Loopvorm Zwaard

TELLEN Koreaans Nederlands Koreaans Nederlands
Ha Na Een IL Eerste
Dul Twee Ee Tweede
Set Drie Sam Derde
Net Vier Sa Vierde
Da Sot Vijf Oh Vijfde
Yo Sot Zes Yuk Zesde
Il Gop Zeven Chil Zevende
Yo Dol Acht Pal Achtste
Ah Hop Negen Ku Negende
Yol Tien Sip Tiende